PHARMAHEADS Sp. z o. o.

 

  Dane adresowe:
   
  Al. Jerozolimskie 200 lok. 411
  02-486 Warszawa
   
  Tel./Fax. (22) 578 11 55
   
  NIP: 522-27-79-297;
  REGON: 140184483
   
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XIII Wydz. Gospodarczy, KRS Nr 0000237370
  Kapitał Zakładowy: 50.000 PLN
Dojazd
 

Wyświetl większą mapę
 
 
 

Al. Jerozolimskie  200 lok. 411 
02-486  Warszawa
Tel./Fax:  (22) 578 11 55